Agnieszka Ulanowska, Noble Funds TFI S.A.

Agnieszka Ulanowska, Noble Funds TFI S.A.

Agnieszka Ulanowska jest doświadczonym ekspertem ds. compliance, nadzoru i bezpieczeństwa informacji, z 20 letnim doświadczeniem w firmach inwestycyjnych/finansowych. Od 2009 r. związana z Noble Funds TFI S.A., w którym odpowiada m.in. za compliance, nadzór, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo IT. Wdraża nowe regulacje prawne, dostosowuje do nich procesy wewnętrzne oraz zasady współpracy z istotnymi kontrahentami. Prowadzi nadzór nad procesami funkcjonującymi w organizacji i u kontrahentów. Ocenia ryzyka oraz nadzoruje wykonanie wprowadzonych zmian, przeprowadza kontrole i audyty. Sporządza raporty i sprawozdania dla państwowych organów nadzorczych, zarządu oraz rady nadzorczej. W ramach swojej organizacji jest członkiem i czynnie uczestniczy w pracach Komitetu Kontroli Ryzyka, Komitetu Zarządzania Kryzysowego, Komitetu ds. Produktów oraz Komitetu ds. Zarządzania Konfliktami Interesów. Pełni funkcję Dyrektora Działu Nadzoru Wewnętrznego i Bezpieczeństwa IT oraz Inspektora Danych Osobowych. W latach 2001 r. – 2005 r. pracowała w WARTA TFI S.A. na stanowisku Prawnika (członek Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej – Zastępca Inspektora Nadzoru) oraz w TUiR WARTA S.A., kolejno w Biurze Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych, następnie w Biurze Prawnym Wydziale Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych. Od 2005 r. do 2008 r. pracowała w KBC TFI S.A. na stanowisku Specjalista Prawnik, następnie w Quercus TFI S.A., w którym pełniła funkcję Inspektora Nadzoru oraz wykonywała obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Prawnych. Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ramach szkoły średniej ukończyła Techniczne Zakłady Naukowe o specjalności systemy komputerowe. Członek CSO Council zrzeszającego szefów Bezpieczeństwa Informacji i cyberbezpieczeństwa w firmach i instytucjach działających w Polsce oraz ISSA Polska. Wchodzi w skład Rady Programowej Cyber Women Community. Jest członkiem Stowarzyszenia Ekspertki Razem.