Barbara Nerć-Szymańska, Prezes ISACA Warsaw Chapter

Barbara Nerć-Szymańska, Prezes ISACA Warsaw Chapter

Prezes ISACA Warsaw Chapter Z wykształcenia inżynier. Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz Studiów Podyplomowych “Pieniądz i Bankowość” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia menedżerskie Executive MBA, organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowane przez czołową francuską szkołę biznesu przy Uniwersytecie w Marsylii. Z bezpieczeństwem informacji i audytem systemów informatycznych związana od ponad 20 lat. Kierowała Wydziałem Bezpieczeństwa Informacji w mBanku. Wdrożyła system zarządzania tożsamością i uprawnieniami typu IAM, analizy ryzyka produktów i usług informatycznych oraz kontrahentów zewnętrznych. Zajmowała się planowaniem ciągłości działania banku, ochroną danych osobowych w systemach informatycznych oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001. Wdrożyła szereg standardów bezpieczeństwa IT. Poprzednio prowadziła hub bezpieczeństwa na Europę Środkową i Wschodnią dla Comerzbanku, a przedtem dla banku ABN AMRO, pełniła rolę Information Security Officera oraz Compliance Oficera. Kierowała także audytem IT w banku Pekao SA. Posiada certyfikaty z audytu systemów informatycznych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji CISA i CISM, wydawane przez ISACA.. Jest współzałożycielką i członkiem Rady Programowej Cyber Women Community, społeczności kobiet z branży cybersecurity. Niedawno została wybrana na prezesa ISACA Warsaw Chapter, działającego w Polsce jako Stowarzyszenie audytu i kontroli systemów informatycznych.