prof. Jerzy Surma Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. Jerzy Surma Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Inżynier informatyk, ekspert od eksploracji danych, hurtowni danych oraz analiz data science stosowanych m.in. do analizy mediów społecznościowych. Doktor habilitowany, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uzyskał tytuł magistra inżyniera informatyki po ukończeniu studiów na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również International Faculty Program na IESE Business School oraz Executive Program na MIT Sloan School of Management. Jego praca dyplomowa, doktorat jak i habilitacja dotyczyły inteligentnych systemów wspomagania decyzji. Pracował naukowo m.in. w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej, w Harvard Business School oraz jako visiting professor na University of Massachusetts Lowell. Obecnie jest zatrudniony w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie