Sebastian Burgemejster, Członek Zarządu, IIA Polska

Sebastian Burgemejster, Członek Zarządu, IIA Polska

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym i zewnętrznym. Posiada certyfikaty CISA, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, CSXF, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Aktywny członek stowarzyszeń zawodowych IIA (Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu/Sekretarz, Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej). Członek Komitetu Technicznego PKN nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Wieloletni szef komórki audytu wewnętrznego i zewnętrznego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz wykładów.