Sylwia Wystub, CISA, Interia.pl

Sylwia Wystub, CISA, Interia.pl

Ukończyła matematykę teoretyczną na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe “Bankowość i finanse” (PAN / PTE). Jest doświadczonym specjalistą w audycie systemów informatycznych, ładzie korporacyjnym w IT, bezpieczeństwie informacji, ciągłości biznesu oraz zarządzaniu ryzykiem. W okresie kilkunastu lat pracy w sektorze bankowym pełniła funkcje kierownicze w IT oraz audycie, między innymi była Dyrektorem Biura Organizacji i Bezpieczeństwa w Getin Banku oraz Dyrektorem Departamentu Audytu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest Dyrektorem ds. Bezpieczeństwa w firmie mediowej Grupa Interia.pl, w której w okresie od 2014 r. do połowy 2018 r. pełniła dodatkowo funkcję ABI/IOD. Na Politechnice Warszawskiej w latach 2003 – 2013 r. prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Jakość i bezpieczeństwo informacji w środowisku IT”. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych dotyczących bezpieczenstwa informacji, w szczególności danych osobowych, oraz cyberbezpieczeństwa na SGH oraz w Collegium Civitas. Była członkiem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia ISACA Warszawa, następnie inicjatorem, współzałożycielem, prezesem oraz członkiem Zarządu ISACA Katowice. Od 2004 r. jako właściciel firmy AKSIS współpracuje na stałe z wieloma firmami i organizacjami, prowadząc między innymi szkolenia, audyty, projekty wdrożeniowe i konsultingowe m.in. w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa. Posiada certyfikaty CISA – od 2001 r., ABCP (Associate Business Continuity Professional), oraz Audytora Wiodącego ISO 27001- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Audytora Wiodącego ISO 22301, System Zarządzania Ciągłością Działania, Audytora ISO 20000 – System Zarządzania Ciągłością Usług, Provisional Assessor ISO 15504 – Information technology – Process assessment (SPICE).