Tomasz Brud

Tomasz Brud

Ekonomista, ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Politechnikę w Rzeszowie. Od ponad 10 lat sprawuje stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju w jednej z największych Centrach Medycznych w południowo-wschodniej Polsce. Dodatkowo od 3 lat jest Prezesem Fundacji Medyk dla Zdrowia, organizującej szereg działań pro-społecznych takich jak Światowy Dzień Serca w Rzeszowie. Jednym z największych osiągnięć jest wspólne rozwinięcie struktury ponad 30 placówek medycznych, doskonalenie infrastruktury i rozwiązań informatycznych w Firmie, współtworzenie innowacyjnych rozwiązań teleinformacyjnych wpierających pacjentów w każdej grupie wiekowej.