Tomasz Pietrzyk, Palo Alto Networks

Tomasz Pietrzyk, Palo Alto Networks

Tomasz Pietrzyk od ponad 15 lat rozwija swoje doświadczenia i pasję związane z różnymi dziedzinami bezpieczeństwa IT. Od dłuższego czasu w centrum jego zainteresowania znajdują się technologie umożliwiające sprawną obsługę incydentów bezpieczeństwa i wszelkie rozwiązania związane z automatyzacją i integracją systemów. Tomasz pracuje w firmie Palo Alto Networks jako szef zespołu inżynierów systemowych w regionie EEUR. Poza zarządzaniem zespołem specjalistów, jest zaangażowany w projekty systemów bezpieczeństwa, dobór technologii dla Klientów firmy i współpracę z partnerami Palo Alto Networks. Tomasz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wolne chwile poświęca rozwijaniu swojego hobby, czyli siatkówce.